Fondatorii acestui blog au fost Simion, Constantin si Alinush.
Pentru o incărcare rapidă a paginii utilizaţi Google Crome. Pentru orice nelamurire

revendicari UNSR catre MECTS

UNSR Revendicările federației Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu privire la măsurile ce ar trebui
adoptate, în vederea asigurării în România a unui învățământ superior de calitate:
1. Participarea federațiilor studențești la procesul de realizare a Legii Educației, care să ofere suportul pentru: - Realizarea unei legi coerente, care să ofere soluții la problemele reale ale sistemului de învățământ; - Existența unui statut al sudentului și garantarea respectării drepturilor studentului; - Asigurarea reprezentativității studenţilor în proporţie de cel puțin 25% în comisiile de decizie de la nivelul tuturor forumurilor din invățământul superior (consiliile facultăților, senat, minister) - diferenţierea diplomelor: după tipul instituției stat – privat si dupa forma de învățământ absolvită: zi – frr –id;
- auditarea universităților private;
2. Bursele studențești: - indexarea burselor - implicarea federațiilor studențești în procesul de acordarea a burselor de studii în
străinătate ( având în vedere procedeul netrasparent din acest moment);
3. Taberele studențești - alocarea aceluiași buget pentru taberele studențești, ca în anul 2009 (acestea reprezintă una din puţinele modalităţi de motivare şi răsplată a eforturilor intelectuale ale studenţilor care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură); - alocarea unui procent din numărul de tabere și prin federațiile studențești reprezentative (impusă de necesitatea motivării sutelor de studenți voluntari care au
desfășurat activități extracuriculare însemnate, în domeniul educațional)
4. Asigurarea unei comunicări eficiente între Minister și reprezentanții studenților: - Consultarea federațiilor studenților cu privire la toate problemele sistemului și cu privire la toate deciziile care se adoptă, în aria de competență; - Consultarea reală a studenților cu privire la metodologiile ARACIS;
UNSR
5. Declanșarea unei analize serioase cu privire la implementarea în România a procesului Bologna; Având în vedere dificultățile pe care le întâmpină atât România, cât și alte țări membre UE în atingerea obiectivelor ce vizează dezvoltarea în domeniul învățământului superior; se impune o analiză a situației evoluției implementării acestui process, care să
vină atât în sprijinul profesorilor, cât și al studenților.
6. Garantarea de către stat a unor credite pentru studenți; - Operaționalizarea Agenției de Credite și Burse pentru Studenți și consultarea studenților
cu privire la metodologiile acestei agenții;
7. Comunicarea către partenerii sociali, în cel mai scurt timp posibil a situației privind alocarea: - fondurilor pentru construirea, reparația și întreținerea căminelor și cantinelor studențești, astfel încât acestea să ajungă până la nivelul anului 2008 - fondurilor pentru realizarea practicii studenților în conformitate cu prevederile legale (în
vederea eliminării situației adeverințelor de practică);
8. Stabilirea unui grafic prin care să se garanteze plata burselor pentru doctoranzii
din universitățile din România;
(il am in format pdf, am dat un copy paste, cine vrea "originalul" sa-mi spuna!)

0 păreri:

Trimiteți un comentariu

Hey ce zici?